Εκπαιδευτικό υλικό - Online εργαλεία

Το εμπόριο ψηφιακών προϊόντων με δικαιώματα μεταπώλησης είναι στην Ελλάδα σχεδόν άγνωστο. Είναι φυσιολογικό να σας φαίνεται βουνό η διαδικασία εγκλιματισμού στον τομέα αυτό.

Αν έχετε κάποια δική σας ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολο για να ξεκινήσετε. Για σκεφτείτε, να βγάλετε μια διαφήμιση που έχετε στην σελίδα σας και από την οποία αν προκύψει πώληση θα πάρετε εσείς ένα πολύ μικρό ποσοστό από το κέρδος και στην θέση της να βάλετε μια διαφήμιση που θα σας αποφέρει το 100% του κέρδους; Τόσο απλό είναι.

Από αυτήν εδώ την σελίδα, θα μάθετε πώς να φτιάχνετε τα δικά σας banners, τις δικές σας σελίδες πώλησης, τα δικά σας PayNow buttons.

Ακόμα και αν δεν ξέρετε να φτιάχνετε ιστοσελίδα, από εδώ θα μάθετε να φτιάχνετε mini-sites για την προώθηση των προϊόντων σας.

Η καλύτερη αρχή που μπορείτε να κάνετε, είναι να ξεκινήσετε από την ανάγνωση των ebooks και την προβολή των εκπαιδευτικών βίντεο.


sorry we're closed

Αν βλέπετε αυτό το μήνυμα, σημαίνει πως δεν έχετε στην κατοχή σας κάποιο από τα πακέτα XL ή XXL. 

Στην συγκεκριμένη ενότητα έχουν πρόσβαση μόνο οι κάτοχοι ενός από τα παραπάνω πακέτα.