Φαρμακευτικές συρταριέρες και αυτοματοποίηση

Οι φαρμακευτικές συρταριέρες μπορεί να κυμαίνονται σε μέγεθος και πολυπλοκότητα από κλασσικούς δίσκους , μέχρι αυτοματοποιημένες μηχανές, που παραδίδουν απευθείας στον πάγκο το φάρμακο ή το αντικείμενο που χρειάζεται. Η αυτοματοποίηση δεν είναι φθηνή, αλλά μπορεί να περιορίσει το μέγεθος του προσωπικού, καθώς και του χρόνου αναμονής. Μεγάλα φαρμακεία ενσωματώνουν και την αποθήκευση και την ανάκτηση στην ίδια μονάδα εξοπλισμού. 

Αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης σε φαρμακεία είναι ικανά μηδενίσουν τα λάθη επιλογής, καθώς όλες οι διεργασίες γίνονται από μη ανθρώπινα εξαρτήματα. Ένα μηχανικό χέρι χρεισιμοποιείται συνήθως για την ανάκτηση κάθε αντικειμένου από τη γνωστή και αρχειοθετημένη θέση του. Η χρήση της αυτοματοποίησης περιορίζει σημαντικά τον χαμένο χώρο μεταξύ των μονάδων αποθήκευσης, έχοντας ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αναλογία εκμετάλλευσης. Αυτοματοποιημένες μονάδες αποθήκευσης δεν αποκλείουν την ανθρώπινη πρόσβαση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, την κάνουν αχρείαστη. 

Δεν υπάρχουν κάθετοι περιορισμοί για ένα μηχανικό αυτοματοποιημένο χέρι, ώστε όλο το ύψος του δωματίου αποθήκευσης να μπορεί να χρεισιμοποιείται για την αποθήκευση αγαθών. Αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο βήμα προς την εναλλακτική που είναι η χρήση σκάλας ή άλλου βοηθητικού εξοπλισμού. 

Η αυτοματοποίηση σίγουρα βελτιώνει την ασφάλεια, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε ειδικά φάρμακα. Ναρκωτικά, ενέσεις και άλλες ισχυρές ουσίες έχουν υψηλότερες πιθανότητες να χρησιμοποιηθούν σωστά όταν ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα έχει εικοσιτετράωρο έλεγχο αποθεμάτων και ημερομηνία διαθεσιμότητας. Μεγάλα φαρμακεία, που χειρίζονται μεγάλες ποσότητες χαπιών τη φορά, βασίζονται σε τέτοιες αυτοματοποιημένες λύσεις για την μείωση του ρίσκου για λάθη. 

Από μία άλλη άποψη, είναι επίσης καλύτερη η χρήση αυτοματοποιημένης μονάδας ανάκτησης αν υπάρχει η ανάγκη να έχεις ένα ελεγχόμενο περιβάλλον για αποθήκευση. Η θερμοκρασία, η υγρασία και η υγιεινή διατηρούνται ευκολότερα σε έναν κλειστό χώρο που αντιμετωπίζει ελάχιστες επαφές με άλλα δωμάτια του φαρμακείου. Καθώς η ροή του αέρα είναι σημαντικά περιορισμένη ή δεσμευμένη, η απόλυτη ασφάλεια είναι ευκολότερο να επιτευχθεί και να διατηρηθεί. Η ανάγκη για καθαρά δωμάτια μειώνεται επίσης με τη χρήση αυτοματοποιημένων φαρμακευτικών συστημάτων αποθήκευσης.

Η εύρεση αποθεμάτων είναι σίγουρα πιο εύκολο να γίνει όταν χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα φαρμακευτικά συστήματα αποθήκευσης, καθώς τα αποθέματα δεν είναι πλέον θέμα για ανθρώπινο λάθος, ένα κοινό περιστατικό σε διεργασίες που εμπλέκουν αξιόλογα αποθέματα και πολλαπλές συνεχές μεταχειρίσεις. Αυτοματοποιημένα συστήματα συρταριέρας συχνά έρχονται μαζί με ευκολονόητα και εύκολα για εκμάθηση λογισμικά, κατασκευασμένα για να ικανοποιούν τις πιο κοινές δουλειές όσον αφορά διεργασίες με φάρμακα, ανάκτηση, και λογοδοσία. Κανένα φαρμακείο δεν θα αντιμετωπίσει απρόβλεπτες ελλείψεις αποθεμάτων όταν θα βασίζεται σε αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης. 

Η ασφάλεια και ο έλεγχος μπορούν να περιοριστούν σημαντικά όταν χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένες φαρμακευτικές συρταριέρες, με πολλά χαρακτηριστικά για να διαλέξεις. Αισθητήρες για δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε περιορισμένο μόνο αριθμό προσωπικού, αφήνοντας μία ξεκάθαρη εικόνα του ποιος ελέγχει διαφορετικές διεργασίες. Η δημιουργία ενός κορμού από διεργασίες γίνεται μία εύκολη δουλειά λόγω των αυτοματοποιήσεων. 

Υπάρχει ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι ο βαθμός στον οποίο χρειάζεται η αυτοματοποίηση από ένα φαρμακείο είναι ευθέως ανάλογος με τον βαθμό της καθημερινής ροής αντικειμένων και προϊόντων. Μεγαλύτερα φαρμακεία απαιτούν πιο συχνό ανεφοδιασμό και οι λογαριασμοί αυτών μπορούν να είναι μία σοβαρή πηγή για λάθη και χαμένο χρόνο. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επιτρέπει τον έλεγχο των αποθεμάτων για κάθε συρτάρι εν κινήσει χωρίς επιπλέον πολυπλοκότητες. Συγκρίνοντας τα παραδοσιακά φαρμακευτικά συστήματα συρταριέρων με τα αυτοματοποιημένα δεν αφήνει ερώτηση για το ποια είναι καλύτερα, αλλά η τιμή μπορεί μερικές φορές να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Μικρά φαρμακεία μπορούν να καταφέρουν να δουλέψουν με παραδοσιακό στατικό εξοπλισμό και οι κανονικές φαρμακευτικές συρταριέρες είναι τέλειες για απλή χρήση. 

Μία νέα μορφή φαρμακείων γεννιέται, και φτάνει την ιδέα της αυτοματοποίησης στα όριά της. Τα συστήματα συρταριέρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μηχανές αυτόματης πώλησης τοποθετημένες έξω από τα φαρμακεία και ανοιχτές όλο το εικοσιτετράωρο. Ο διαμερισμός φαρμάκων 24 ώρες το 24ώρο είναι ένας σπουδαίος στόχος για στιγμές έκτακτης ανάγκης και μπορεί να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες να μειώσουν τα κόστη της διαδικασίας. Φυσικά, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για χαμηλό ρίσκο, όχι για συνταγογραφημένα φάρμακα, αλλά υπάρχει μία πραγματική δυνατότητα για τα φαρμακεία του μέλλοντος να είναι κάπως έτσι.